Over Harry

De stem is als het leven zelf.
Als kind mocht ik niet meezingen omdat ik te veel bromde, ik zong niet mooi. Deze overtuiging heb ik meegenomen, ik kon niet mooi zingen, ik was niet goed genoeg.

Maar de STEM fascineerde mij en ik ben ondanks deze overtuiging blijven zingen, in kerkkoren, in een musical, oratorium koren, in een opera, in close-harmony koortjes. Mijn overtuiging is steeds meer veranderd. Ik werd in koren zelfs een dragende kracht met een mooie sonore stem. Mijn leven veranderde.

Na een korte cursus bij Erik Karsemeijer waarin ik ontdekte dat ik als kind al aan het boventoon zingen was (ik zie dat nu als spelen met de stem), zing ik in een boventoonkoor. Ik heb me verder verdiept in klank en harmonic singing bij David Hykes, heb ik een training "The yoga of sound" gevolgd bij Russill Paul en heb me in Mongolië verdiept in de techniek van het keelzingen bij Hosoo Dangaa Khosbayar. Ik ben geïnspireerd geraakt nog meer te onderzoeken door een ontmoeting met Christian Bollmann.

Ik ontdek steeds meer mogelijkheden in mijn stem, mijn stem wordt steeds vrijer, ik krijg steeds meer ruimte.

Mijn passie voor het boventoonzingen heeft ertoe geleid dat mensen uit mijn omgeving mij gevraagd hebben om hun het boventoonzingen te leren. Langzamerhand is een samenhangend geheel ontstaan die nu de basis is van mijn workshops en het is steeds in ontwikkeling.

Ik ben gefascineerd door de mogelijkheden van het boventoonzingen!
Het is alsof ik door het boventoonzingen andere dimensies in mijn leven ervaar.

Harry Smit