Stemsessies - Soundhealing

Je kunt bij mij ook terecht voor stemsessies en soundhealing. Dit komt in de praktijk er op neer dat ik je een paar eenvoudige technieken van het boventoon zingen leer en je, zonder iets te forceren, samen met mij je stem kunt laten klinken en je eventuele blokkades op het gebruik van jouw stem kunt helen! Jij wordt zo jouw eigen soundhealer!